പ്രിയ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ…
നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ കെട്ടുറപ്പിനു മുകളിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാത്ത വിധമുള്ള അരക്ഷിതാവസ്ഥ കാർമേഘമായി മൂടി തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ഒട്ടേറെ സുമനസുകളെ കോർത്തിണക്കിയ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പിരിച്ചുവിടാൻ ചീഫ് അഡ്മിൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആലോചന നടത്തിയത്. അഡ്മിൻ പാനലുമായി തുടർന്ന് ചർച്ച നടത്തുകയും അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആരായുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രൂപ്പിലും എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കും തുടർന്ന് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കുവാൻ, ഒടുവിൽ അഡ്മിൻ പാനലുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ധാരണയായി. തീരുമാന പ്രകാരം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നിലനിർത്തുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
മറ്റൊന്ന് ചില നിബന്ധനകൾ ഇന്നു മുതൽ കർശനമാക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സന്തോഷവും, സാഹോദര്യവും, സഹിഷ്ണുതയും കെട്ടുറപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയവും, മതവും, ജാതിയുമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കാം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറുവാൻ ശ്രമിക്കുക. വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിറുത്തുക. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉയർന്ന ചിന്താ ഗതിക്കാരാണ്. മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേതു പോലെ നിബന്ധനകൾ ഓർമിപ്പിച്ച് ബാലിശപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവവും നിയമ സഹിഷ്ണുതയും കാർക്കശ്യവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് പഴയതുപോലെ നല്ല ബന്ധം നിലനിറുത്തി മുന്നോട്ടു പോകാം. സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും ജീവിത വേളകളിലും ഓടിയെത്തുന്ന സാഹോദര്യം നിലനിർത്താം. എല്ലാ മതിലുകൾക്കും ഒരു വാതിലുണ്ടെന്നു കൂടി ഓർമിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്..
ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ

ആന്റു കോട്ടയ്ക്ക
ചീഫ് അഡ്മിൻ

Do’s – Practices which are appreciated


 • Relevant Posts Only: Everyone must write posts only those are relevant to the group subject. (Common Interest Related to Koratty)
 • പ്രസക്തമായ പോസ്റ്റുകൾ മാത്രം: എല്ലാവർക്കുമുള്ള കുറിപ്പുകൾ മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പ് വിഷയത്തിന് പ്രസക്തമാകൂ. (കൊരട്ടിയിലേക്കുള്ള പൊതുതാൽപര്യങ്ങൾ)
 • Respect to peers, experts and admins: Everyone must talk respectfully to other members, experts and administrators.
 • എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും ആദരവോടെ സംസാരിക്കണം.
  ഗ്രൂപ്പ് നിലനിർത്തി കൊണ്ട് അനാവശ്യമായ ചർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കണം' കൊരട്ടിയിലെ പ്രമുഖരായ് നിരവധി പേരുള്ള 
  ഒരു ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ ഇത്. പരസ്പരം പോരാടാവാനുള്ള വേദിയല്ലല്ലോ ഇത്
  
 • Value for Time: Please also understand and value each others time. If any one feels this group is not suitable for them, they are free to leave the group. Helps admins accommodate better focused people.
 • ഈ ഗ്രൂപ്പ് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം, ഗ്രൂപ്പ് വിടാൻ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. 

Don’ts – Practices which are banned by Admins:


 • Irrelevant Content: 
  അപ്രസക്തമായ ഉള്ളടക്കം:
  • Do not post anything outside the topic.
   വിഷയത്തിന് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റുചെയ്യരുത്.
  • Do not spam or post any irrelevant messages in the group.
  • No blank emoticons,  no invites, no personal comments or any type of irrelevant posts. (Discretion of the admin which post is irrelevant).
  • Please avoid chit chat and casual / small talk. All of us are members of other groups where we get them.
  • ദയവായി ചാറ്റ് ചാറ്റ്, കാഷ്വൽ / ചെറിയ സംവാദം ഒഴിവാക്കുക.
  • Unrelated content will not be tolerated at all.
  • ബന്ധമില്ലാത്ത ഉള്ളടക്കം ഒരിക്കലും സഹനീയമല്ല.
 • No Arguing: Please do not argue with group members or with the admins.
 • തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക
 • No stalking of any member: Members are requested to refrain from bothering group members personally. Further, when communicating in the group, they are expected to talk and behave in a polite and professional manner. Any Complaint by any member (about stalking of him/her by some other member of the group) shall be taken very seriously. The consequences shall be legal as well. These sort of complaints will be dealt with the help of Police, if required.
 • ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ  അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
 • Do not Change Group Name & Icon: Members are prohibited from changing group name and group icon. Only admins will do it as and when necessary.
 • Excessive self-promotion: You can use the platform to showcase some nice work you have done. However, it should be related information and excessive self-promotion will not be entertained.
 • No group invite links: Members are prohibited from sharing external group invite links in the group. Only admins will do it as and when necessary.
 • Quality not Quantity: In larger interest, members are expected to refrain from sending messages without any defined intent of conversation – For example: ‘Good Morning’, ‘Good Night’. We need to focus on quality of discussion and not quantity.
 • ചർച്ചാവിഷയത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കയ്‌യുക 

Personal Opinion: The posts in the group by any member or expert shall be their personal views. We shall not be liable for any such information provided.

ഏതെങ്കിലും അംഗം അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ദ്ധർ ഗ്രൂപ്പിലെ പോസ്റ്റുകൾ അവരുടെ വ്യക്തിഗത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആയിരിക്കും. 
അത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് അഡ്മിൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല.

Agreement to to terms, rules & guidelines: Your continued presence in the group will mean you agree and abide to the terms of the group.


Important: Removal from the Group

Any deviation from the group guidelines will be taken seriously and offenders will be removed from the group permanently without notice. Also Admins reserve the right to remove the offenders from all the associated groups of CA Shines.

Note: Members who are removed from the group will not be added back to the group. So please be careful about what you are sharing with the group. This is done to protect the interest and privacy of group members.


Note to Remember:

No admin is personally liable for un-answered queries. It will be strictly unethical to abuse admins for un-answered queries. They are there to help without any profit. Further, the Admins reserve the right to change the group rules from time to time in the best interest of the group.

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by moviekillers.com