ക്രമനമ്പര്‍മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരംഭരണകാലം
1എം.എ കൊച്ചുവറീത്1952 ന് മുമ്പ്
2എം.വി ആന്റണി1952-1967
3കെ.കെ തമ്പുരാന്‍1967-1969
4എന്‍ ‍.ഒ ഔസേപ്പ്1969-1971
5പി.പി ജോസഫ്1971-1973
6എം.വി ആന്റണി1973-1978
7വി.യു ആന്റണി1979-1984
8ബി.ഡി ദേവസ്സി1988-2000
9ലീല സുബ്രഹ്മണ്യന്‍2000-2003
10വി. പി. കൃഷ്ണന്‍2003-2004
11സി. ആര്‍. പരമേശ്വരന്‍2004-2005
12ലീല സുബ്രഹ്മണ്യന്‍2005-2010
13മനേഷ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍2010- 2015
14 കുമാരി ബാലന്‍2015-

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by moviekillers.com