പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല:തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ലോക്ക്‌‌:ചാലക്കുടി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം:23.42 ച.കി.മി
തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോഡ്:G081603
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം:19

ജനസംഖ്യ:30118
പുരുഷന്മാര്‍‍:15104
സ്ത്രീകള്‍‍:15014
ജനസാന്ദ്രത:1286
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം:994
മൊത്തം സാക്ഷരത:91.7
സാക്ഷരത (പുരുഷന്മാര്‍ ):94.42
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ ):88.98
Source : Census data 2001

പ്രസിഡന്റ്:കുമാരി ബാലന്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍വാര്‍ഡിന്റെ പേര്ജനപ്രതിനിധിപാര്‍ട്ടിസംവരണം
1മുരിങ്ങൂര്‍ജെയ്മി തറയില്‍CPI(M)ജനറല്‍
2ഖന്നാനഗര്‍ജോയ് ഇമ്മാനുവല്‍INCജനറല്‍
3പാറക്കൂട്ടംസിന്ധു ജയരാജന്‍CPI(M)വനിത
4കോനൂര്‍സി. വി. ദാമോദരന്‍CPI(M)എസ്‌ സി
5ചുനക്കരകുമാരി ബാലന്‍CPI(M)വനിത
6വാലുങ്ങാമുറിവി. കെ. കൃഷ്ണന്‍INCജനറല്‍
7നാലുകെട്ട്കെ. പി. തോമസ്CPI(M)ജനറല്‍
8സ്രാമ്പിക്കല്‍രജനി രാജുINDEPENDENTവനിത
9തിരുമുടിക്കുന്ന്ഡെയ്സി ഡേവിസ്INCവനിത
10മുടപ്പുഴബിസി ജോസ്CPI(M)ജനറല്‍
11മംഗലശ്ശേരിമിനി ഡേവിസ്INCവനിത
12ചെറ്റാരിക്കല്‍ബിന്ദു സത്യപാലന്‍BJPവനിത
13വഴിച്ചാല്‍ഡേവീസ് മൂലന്‍INCജനറല്‍
14ചിറങ്ങരസിന്ധു രവിCPI(M)വനിത
15കൊരട്ടി ടൌണ്‍ഗ്രേസി ബാബുINCവനിത
16ദേവമാതജെയ്നി ജോഷിINDEPENDENTജനറല്‍
17പള്ളിയങ്ങാടിസൌമ്യ രാജേഷ്INCഎസ്‌ സി വനിത
18കട്ടപ്പുറംബിന്ദു കുമാരന്‍CPI(M)വനിത
19ആറ്റപ്പാടംജയരാജ് കെ. സിCPI(M)ജനറല്‍

Powered by moviekillers.com