കൊരട്ടി

കേരളത്തിലെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടി താലൂക്കിൽ, ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് മാറി ദേശീയപാതക്കരുകിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പട്ടണമാണ്‌ കൊരട്ടി. കൊരട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാണിത്.

കൊരട്ടി അങ്ങാടി റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ ഈ പട്ടണത്തിലാണ്‌.

അധികാര പരിധികൾ

 • പോലിസ് സ്റ്റേഷൻ – കൊരട്ടി പോലിസ് സ്റ്റേഷൻ

പ്രധാന വിദ്യഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ

 1. ഗവണ്മെന്റ് പോളിടെക്നിക് കൊരട്ടി
 2. എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്.
 3. എൽ.എഫ്.സീ.എഛ്.എസ്സ് കൊരട്ടി.
 4. പഞ്ചായത്ത് എൽ.പി സ്കൂൾ,കൊരട്ടി

വ്യവസായം

 • ഇൻഫൊ പാർക്ക്, കൊരട്ടി – കേരളത്തിൽ മൂന്നാമതായി ആരംഭിച്ച വിവര സാങ്കേതിക കേന്ദ്രമാണിത്.
 • കിൻഫ്രയുടെ മിനി വ്യവസായ പാർക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
 • വൈഗൈ ത്രെഡ്സ്
 • കാർബൊറണ്ടം യൂണിവേർസൽ ലിമിറ്റഡ് (നാലുകെട്ട്)

ദേവാലയങ്ങൾ

കൊരട്ടി പള്ളി

മദ്ധ്യകേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണു കൊരട്ടി പള്ളി. എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതക്കു കീഴിലുള്ള ഒരു ഫൊറോന പള്ളിയാണു ഇത്. കൊരട്ടി പെരുന്നാൾ എന്നു പ്രാദേശികമായി അറിയപ്പെടുന്ന കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ തിരുന്നാൾ എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ പത്തു കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഞായറാഴച ദിവസം ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. തിരുന്നാളിനോടനുന്ധിച്ചുള്ള പൂവൻകുല നേർച്ച, അങ്ങാടി പ്രദക്ഷിണം എന്നിവ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണു. www.korattymuthy.org===

സമീപ ഗ്രാമങ്ങൾ

 • മേലൂർ
 • കറുകുറ്റി
 • കാടുകുറ്റി
 • മുരിങ്ങൂർ
 • ചുനക്കര
 • നാലുകെട്ട്
 • തിരുമുടിക്കുന്ന്
 • ചിറങ്ങര
 • വാളൂർ‌ – ചാലക്കുടിപ്പുഴ ഈ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു.
 • കട്ടപ്പുറം
 • കൊനൂർ

Koratty is a census town in Thrissur district in the Indian state of Kerala. It is a main centre of Marian Pilgrimage.

Demographics

As of 2011 India census, Koratty had a population of 17,618. Males constitute 49% of the population and females 51%. Koratty has an average literacy rate of 88%, higher than the national average of 74%: male literacy is 89%, and female literacy is 87%. In Koratty, 9% of the population is under 6 years of age.

Tourism & Pilgrimage Travel

Korattymuthy – Our Lady with Poovan Bananas

Korattymuthy – Shrine of Our Lady with Poovan Bananas (Poovankula Matha.)

Koratty is one of the biggest Marian/Christian/Catholic pilgrimage travel destination of Kerala in India. Korattymuthy Shrine is a Pilgrimage centre in Kerala. It is also known as the Lourdes of Kerala. Korattymuthy- Our Lady with Poovan Bananas is the well known name for Holy Mary or Mother Mary here. Devotees from all over the world visit Koratty annually. Every year the Feast of Koratty Muthy will commence on 1st Sunday after October 10. The flag for the feast will be hosted on the previous Wednesday.

Industry

Koratty is also famous for its industrial units. Vaigai Thread Processors Ltd. (formerly J&P Coats, Jamuna Threads & Madura Coats and Coats Viella (I) Ltd. etc.). Another major industry is in Public Sector under the control of Government of India – Government of India Press, Koratty (GIPK). It is the one and only Indian Government controlled press in Kerala. Earlier it has been proposed to convert it into a security press for the printing of Stamp Papers and Postal Stamps etc. Other industries like Carborandum Universal, Kerala Chemicals & Proteins Ltd (KCPL) are also located here.

Sri. Panampilly Govinda Menon, former Chief Minister of Kerala and former Central Cabinet Minister for Railways, was the frontrunner in bringing these industries to Koratty and nearby areas as he was a native of Kathikudam near Koratty.

 

Kinfra Park

New upcoming mega project is Kinfra Small Industries Promotion Park (KSIPP), in which lot of new industrial units are coming up. It is located 0.5 km east of Koratty Jn. on Konoor Rd. A new venture for manufacturing and quality control of Ayurvedic medicines promoted jointly by Kinfra & and major Ayurvedic Medicine manufactures (Pankajakasthuri, The Arya Vaidya Pharmacy, Vaidyaratnam Oushadasala, Nagarjuna, Sitaram, Sreedhareeyam, S.D. Pharmacy, Kandamkulathy, Dhanwantari and Kerala Ayurveda Pharmacy) namely Confederation of Ayurvedic Renaissance-Keralam Pvt Ltd (CARe-Keralam), is also upcoming in 10 acres (40,000 m2) of land near Koratty Kinfra Park.

Infopark Thrissur

An IT park is started functioning in this town from October 10, 2009 -known as Infopark Thrissur. More than 30 companies are functioning in this park. Infopark Thrissur is considered to provide direct employment to 3,000 people and may boost the real estate sector in this area. The new upcoming campus consisting of a multistory building, with more than one lakh square feet built up area got Special_economic_zone (SEZ) status from government of India in July 2014. and will be known as ‘INFOPARK -Koratty’

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by moviekillers.com